Et verdibasert selskap

Visjon

Vi rydder fra fortiden og bygger for fremtiden.

Med fokus på miljø, energi og gjenvinning skal vi forsvarlig fjerne og eliminere materialer, grunn og energiløsninger som er skadelige for miljøet.

AF Gruppen skal gjennom bruk av arkitektur, materialer og energiløsninger skape løsninger som bidrar til et bedre miljø, reduserer avfall og reduserer forbruk av ikke fornybare energikilder.

Forretningsidé

AFs forretningsidé er å være et industrikonsern som skaper verdier ved å forme fremtiden gjennom entreprenør-, energi- og miljøvirksomhet. Selskapet har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.

Kjerneverdier

AF Gruppen er et verdibasert selskap med sterk forankring i selskapets kjerneverdier:

  • Til å stole på
  • Frihet til å utøve entreprenørånd og disiplin i forhold til mål og krav
  • Grundighet og hardt arbeid
  • Vilje til lønnsom vekst
  • Ledelse gjennom tilstedeværelse og innlevelse

Entreprenørånd og gjennomføringskraft

AF har gjennom en rekke oppdrag vist kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF er preget av evne og vilje til å finne nye og bedre måter å skape verdier på.