Konsernsjefen

KULTUREN ER BÆREBJELKEN

AF Gruppen leverte i 2015 et milliardresultat for første gang i selskapets historie. For konsernsjefen er det beviset på en kultur som dyrker frem bransjens beste medarbeidere.

Down

Konsernsjef Morten Grongstad er da også tydelig på at selskapets kjerneverdier er fundamentet for AFs videre utvikling. At de beste resultatene ligger frem i tid, er han overbevist om. Det til tross for at 2015 ikke bare var et jubileumsår for AF, men også et rekordår hva angår resultat, omsetning og antall ansatte.

− Det gir oss grunn til å være stolte av egne prestasjoner, men samtidig er vi en organisasjon som er mest opptatt av å prestere i morgen, sier Grongstad.

AF opplevde i 2015 også sin laveste skadefrekvens noen gang. Året vil likevel stå som en påminnelse om de store kontrastene.

− For første gang i historien hadde AF Gruppen i første kvartal et kvartal uten fraværsskader. Tre måneder senere fikk vi en kraftfull påminnelse gjennom dødsulykken på Flesland-prosjektet i Bergen. Vår kompromissløse holdning til sikkerhet krever mye av oss hver dag. HMS-arbeid er ferskvare. Hvor flinke vi er til å få alle som jobber i våre prosjekter trygt hjem hver dag setter standarden for vårt sikkerhetsarbeid. Det å skape resultater skal aldri gå på kompromiss med sikkerheten.

FORANDRING OG BEVARING

Jubileumsåret ble også et år med konsernsjefsbytte i AF Gruppen.

− Lederskiftet i oktober er for meg en bekreftelse på hvor veldrevet AF er, og en tydeliggjøring av at selskapet ikke handler om ett enkelt individ, men et felleskap. AF Gruppen fremstår i dag som en vital 30-åring, og det ønsker jeg at vi skal utnytte, sier Grongstad.

I 2016 går AF inn i en ny strategiperiode, der selskapet skal evne å hente ut det beste fra to verdener, ifølge konsernsjefen.

− Vi må fortsette å utvikle oss for å møte morgendagens konkurranse. Samtidig må vi ivareta det fundamentet som har preget oss historisk. Vi er et verdibasert selskap og vår kultur er bærebjelken for våre gode resultater.

For uten videre vekst er det ikke mulig å videreføre den verdiutviklingen selskapet har hatt:

− Vi må derfor fortsette å dyrke nysgjerrigheten slik at vi skaper nye muligheter for våre medarbeidere og løser nye utfordringer for våre kunder. Det er denne entreprenørånden som i sin tid gjorde oss størst på landbasert riving, og som senere ledet oss inn i en fremtidsrettet rivevirksomhet offshore. Slike muligheter vil oppstå også i fremtiden og da skal vi være posisjonert for å gripe markedet.

Kjøpene av LAB i Bergen og Målselv Maskin & Transport i Troms var i 2015 gode eksempler på hvordan AF også vokser gjennom oppkjøp.

− Vår vekst skal være fundert på både organisk vekst gjennom rekruttering og utvikling av nye medarbeidere, og strukturell vekst ved oppkjøp av veldrevne selskaper. Sammenhengen mellom lønnsom vekst og verdiskaping er sterk og i AF er vi trygge på at markedsmulighetene er store også fremover, sier Grongstad.

Konkurransekraften vår ligger i en tydelig kultur, gode arbeidsmetoder og strukturer, en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk − og bransjens beste medarbeidere.

KONSERNSJEF MORTEN GRONGSTAD

SLUTTRESULTATET ER SUMMEN AV ALLE ANSATTE

I januar i år kom også resultatene fra medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 2015. Den forteller at AF-ansatte er stolte av å arbeidsplassen sin og at de trives godt på jobb. Undersøkelsen viser også at selskapets tydelige mål og verdier er et fundament for at ansatte trives på jobb og at de er noe medarbeiderne kjenner seg igjen i.

− Resultatene gjør meg som leder stolt, og jeg er sikker på at vi har et sterkt grunnlag for videre vekst. Vi har en unik kultur, og den lever like godt i dag som den gjorde da den ble forankret i selskapet for over 30 år siden. Jeg er derfor trygg på at våre beste resultater ligger foran oss − 3 000 stolte medarbeidere skal sørge for det.

Det er summen av det grundige og harde arbeidet til alle ansatte i AF som gjør at AF Gruppen nok en gang leverer et rekordresultat, mener Grongstad.

− Derfor er det gledelig å se at eierskapet til jobben også materialiserer seg i form av rekordmange aksjonærer blant våre medarbeidere. Kulturen vi har i AF for å dele verdiskapingen med de ansatte er viktig. Den gjør at vi og våre aksjonærer styrer mot samme mål.

TRO PÅ EGNE FERDIGHETER

Til tross for et sterkt 2015, er konsernsjefen ydmyk ved inngangen til et nytt år:

− Konkurransekraften vår ligger i en tydelig kultur, gode arbeidsmetoder og strukturer, en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk − og bransjens beste medarbeidere som sørger for god drift. De forholdene lar seg vanskelig kopiere, og derfor går vi inn i 2016 med tro på egen konkurransekraft og klar ambisjon om videre vekst, avslutter Grongstad.