Energi

NØKKELEN TIL NY SUKSESS

Jo mer nøkkelferdig delene kommer til en byggeplass, jo mindre tid, penger og plass kreves for å sette dem sammen. Det har de lenge visst hos AF Energi & Miljøteknikk. Nå vet de det også ved Bergen lufthavn, Flesland.

Down

Når Fleslands nye terminal, T3, tas i bruk fra august 2017, skal stressede passasjerer kjøles ned og vinterkalde flyoppstillingsplasser varmes opp av kjøle- og varmeanlegg fra AF Energi & Miljøteknikk. Det er en leveranse prosjektleder Trude Kjos er stolt av. «I built the new Airport Terminal T3», står det foran på T-skjorten hennes. På baksiden er alle entreprenører og underentreprenører listet opp. AF Energi & Miljøteknikk er selvsagt med.

Når Kjos skal fortelle hva som gjør AFs energisentralløsning så spesiell, er prefabrikasjon er viktig stikkord.

MODULER OG LEGOKLOSSER

– Konseptet vårt her er en prefabrikkert energisentral. Den er prosjektert og laget i Litauen, og så fraktet hit i moduler som blir montert på stedet. Når vi lager energisentraler på denne måten, sparer vi byggherren for kostnader, tid og ikke minst areal. Kostnadene blir lavere fordi prefabrikasjon betyr mindre arbeid på stedet. Tid er spart fordi man kan klargjøre det tekniske rommet parallelt med at modulen bygges. Sist, men ikke minst: en prefabrikkert sentral krever mye mindre plass enn om den skulle bygges på stedet, forklarer prosjektlederen.

I tillegg til den prefabrikkerte energisentralen, leverer AF Energi & Miljøteknikk såkalt termisk kjølelagring til T3. Fire gigantiske tanker er proppet med tusenvis av små fryseelementer. Fryseelementene har et frysepunkt på 13-14 grader Celsius, og vannet som går gjennom tankene kan dermed brukes til å kjøle ned store arealer på varme sommerdager.

– Fryseelementene blir montert ett og ett, etter at tankene er plassert i det tekniske rommet, forteller Trude Kjos. – De er nesten som legoklosser og settes raskt sammen. Men det tar likevel tid – hver tank rommer 12 000 elementer. Og jobben må gjøres for hånd, påpeker hun.

NÆRE RELASJONER

AF Energi og Miljøteknikk kom inn i T3-prosjektet i mai 2015, bare noen dager etter at Avinor ga dem oppdraget. Prosjektlederen husker godt det første byggemøtet hun og anleggsleder Iselin Abell Nilsen deltok på:

– De andre entreprenørene hadde møttes noen ganger tidligere, og vi følte littpå at vi kom ganske sent inn i prosjektet. Iselin og jeg tok runden og håndhilste på alle. Det bidro til en lettere stemning. Jeg tenker at relasjonsbygging er ekstremt viktig i et prosjekt som dette, med så mange entreprenører og underentreprenører. Firmaene som jobber her kommer fra hele landet og de færreste har jobbet sammen før. Likevel skal vi skape noe stort sammen. Da er vi helt avhengige av å kunne kommunisere godt, løse ting i fellesskap. Det er mye enklere å få til når vi kjenner hverandre, sier Kjos.

Så de har hatt flere samlinger utenfor arbeidstid for å bli kjent.

– Det gjør seg alltid med litt rødvin, sier anleggsleder Iselin Abell Nilsen med et smil, og legger til: – Vi er jo egentlig som én stor bedrift, alle vi som jobber her.

Som anleggsleder har hun ansvar for å koordinere fremdriften, noe som er en utfordring i seg selv.

– Det er noen ganger frustrerende når vi må vente på å få komme inn og gjøre vår del av en jobb, mens vi har de neste i rekken som puster oss i nakken. Men det er også givende, når vi greier å finne de gode løsningene på problemer somoppstår underveis. Da er det kjekt å få gode tilbakemeldinger.

– Det får du jo hele tiden, sier prosjektleder Kjos. – Neida, jeg får litt kjeft også, påstår Nilsen. Uansett er begge overbevist om at de skal greie å gjøre seg ferdig til fristen, som er 2. januar 2017. Da skal anlegget gjennom en seks måneders prøvedrift – før den nye flyplassen åpner i august.

Jeg gleder meg veldig til å lande her og vite at denne flyplassen, den har jeg bygget.

ANLEGGSLEDER ISELIN ABELL NILSEN

De er stolt over arbeidet AF Energi & Miljøteknikk gjør på den nye terminalen til Flesland – og noe av det kuleste er den prefabrikkerte energisentralen, mener (f.v.) anleggsleder Iselin Abell Nilsen og prosjektleder Trude Kjos.

DAMELAGET FRA AF

Både Kjos og Nilsen pendler gjennom anleggsperioden, som varer i knappe to år. De to andre i prosjektadministrasjonen, Silje Ness Kristoffersen og Bjørnar Skibenes, bor i Bergens-området. Prosjektleder Kjos er veldig fornøyd med prosjektteamet sitt.

– 75 prosent kvinneandel er ikke verst, faktisk er det unikt i denne bransjen. Og jentene er dyktige. Iselin ble kåret til årets funksjonær i AF Energi & Miljøteknikk i 2015, og Silje fikk tittelen årets HMS-er. Så jeg har et svært kompetent lag med meg.

– Damelaget fra AF, ja, skyter Nilsen inn.

– Men vi skal ikke glemme fjerdemann, da, påpeker Kjos. – Prosjektøkonom Bjørnar bidrar til en god balanse i teamet, og er den som trekker oss ned på jorda igjen når det koker som verst.

Begge er enige om at jobben de gjør på Flesland er noe de gjerne setter signaturen sin på.

– Ja, det er jo det vi jobber for. Vi vil ikke levere fra oss noe vi ikke er fornøyd med, sier de.

– Og så gleder jeg meg veldig til å lande her om et år eller to og vite at denne flyplassen, den har jeg bygget, avslutter Nilsen.

T3 - BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

AF leverer varme- og kjøleanlegget til den nye terminalen, T3, på Bergen Lufthavn Flesland. Dette er AFs største energikontrakt noensinne. Den nye terminalen er på 63 000 m2 og skal etter planen åpne i 2017. Flesland vil da ha en kapasitet på inntil 10 millioner passasjerer i året. AFs leveranse består av kjøleproduksjon, varmegjenvinning og termisk kjøleenergilagring samt distribusjonsnettet for den nye terminalen. Anlegget blir delvis prefabrikkert i moduler og satt sammen på stedet for å sikre god kvalitet under produksjon og i leveranse.

Oppdragsgiver: Avinor

KONTRAKTSSUM, MNOK

81

FERDIGSTILLELSE

2017

«Her har vi spart byggherren for kostnader, tid og areal. Det er noe vi kommer til å glede oss over hver gang vi lander her.»

TRUDE KJOS, PROSJEKTLEDER

FLERE SENTRALE PROSJEKTER

EPC - MELHUS KOMMUNE

AF startet arbeidet med energisparekontrakter (EPC) for Melhus kommune i 2013. Totalt 90 000 m2 fordelt på 37 bygg ble gjennomgått av AF i jakten på potensielle ENØK-tiltak. Kommunen besluttet i 2014 å gjennomføre flere av de foreslåtte tiltakene, og blant annet bidrar nå grunnvann, luft og overskuddsvarme fra kommunens serverpark til oppvarming av kommunens bygg. Prosjektet går i 2016 inn i en ny driftsfase der AF sammen med kommunen sørger for å holde kommunens energiforbruk nede.

Kontraktssum: MNOK 40
Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: Melhus kommune

HØGSKOLEN I MOLDE

AF har levert ny energisentral til Høgskolen i Molde. Arbeidene ble utført som en generalentreprise og omfatter distribusjon av varme og kjøling til to bygg. Skolens eksisterende kjøleanlegg, basert på ulovlige kjølemedier, er erstattet av en ny energisentral som består av kjølemaskin med naturlig kjølemedie og varmepumpe som utnytter bergvarmen fra 39 energibrønner med en dybde på 250 meter hver.

Kontraktssum: MNOK 20
Ferdigstilt: 2015
Oppdragsgiver: Statsbygg

DRIFTSAVTALE NYDALEN ENERGI

AF leverte i 2013 løsningen for Nydalen Nord Energisentral. Sentralen produserer energi fra seks energikilder: varmepumper, el-kjeler, gasskjeler og oljekjeler, samt frikjøling fra Akerselva og energibrønn under Nydalen P-Hus. AF har siden overlevering hatt ansvaret for vedlikehold, drift og optimalisering for å sikre en stabil og økonomisk energileveranse med høy effektfaktor og minimal nedetid på energiproduksjonen.

Kontraktssum: ca. MNOK 5 pr. år
Ferdigstillelse: Løpende avtale
Oppdragsgiver: Avantor

EPC - STAVANGER LUFTHAVN SOLA

AF gjennomførte i 2015 fase to av energisparekontrakten ved Stavanger lufthavn som reduserer flyplassens energibehov med 2,9 GWh årlig. Arbeidene involverte varmtvannsreduserende tiltak, isolering av rør, bytting av pumper samt gjenvinnere på ventilasjonsanlegg. I tillegg ble belysningen på deler av flyplassens rullebane byttet ut med energieffektive LED-lys.

Kontraktssum: MNOK 16
Ferdigstilt: 2015
Oppdragsgiver: Avinor

HØYERE AKTIVITET OG GODE RESULTATER

Energi økte aktiviteten betydelig i 2015 og oppnådde gode resultater. Virksomhetsområdet har som mål å vokse ytterligere, både gjennom organisk vekst og oppkjøp.

Energi tilbyr energieffektive og fremtidsrettede tekniske energitjenester for bygg og industri. Løsningene er lønnsomme for både kundene og miljøet.

Forretningsenheten AF Energi & Miljø- teknikk leverer løsninger som garanterer kundene lavere energibruk. Tjenestespekteret omfatter grundige energianalyser som resulterer i systemdesign og implementering av tiltak for å effektivisere energibruken. AF leverer også design, installasjon og oppfølging av nærvarmesentraler til næringsbygg og industri. I tillegg leveres tjenester innen driftsoppfølging av energisentraler, energiservice og energiovervåkning.

Energi har i tillegg aktivitet i Boligenergi AS som eies sammen med OBOS. Boligenergi tilbyr borettslag og sameier totalløsninger knyttet til fornybar energi og energieffektivisering.

KORT OM 2015

Virksomhetsområdet Energi hadde i 2015 en omsetning på MNOK 225 (141) – en økning på 60 prosent fra 2014. Resultat før skatt ble MNOK 21 (3). Dette gir en resultatmargin på 9,4 prosent (2,2). Resultatfremgangen skyldes en god prosjektportefølje der organisasjonen har kunnet utnytte ressursene optimalt.

AF Energi & Miljøteknikk har i løpet av 2015 inngått flere nye avtaler. I april ble AF Energi & Miljøteknikk tildelt oppdraget med å levere varme- og kjøleanlegget til den nye terminalen, T3 på Bergen Lufthavn Flesland. Dette er den største kontrakten som er kontrahert i Energi & Miljøteknikks historie. Leveransen består av kjøleproduksjon, varmegjenvinning og termisk kjøleenergilagring samt distribusjonsnettet for 63 000 m2. Avtalener en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 81.

I tillegg til inngåtte energisparekontrakter (EPC) i 2015 er det jobbet betydelig med tilbudsarbeid innen EPC. Energisparekontraktene har en svært beskjeden effekt på ordrereserven da de ikke inneholder et kontraktsfestet volum utover analysefasen. Ekstrapolert verdi av EPC-kontrakter utgjorde MNOK 110 ved årsslutt.

Ordrereserven til Energi var ved utgangen av året MNOK 90 (85).

MARKEDSUTSIKTER

Markedsutsiktene til virksomhetsomra- det Energi er gode og påvirkes av stadig strengere myndighets- og markedskrav om reduksjon i energibruk. Myndighetene i Norge har fastsatt ambisiøse energimål, og en omfattende energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er derav nødvendig.

Energisparekontrakter (EPC) i kommuner og offentlige virksomheter har blitt et stadig mer interessant markedsområde etter at det har blitt en standardisering av kontraktsvilkår. Det har vært en markant økning i antall utlyste energisparekontrakter, og veksten forventes å fortsette i 2016. En tilsvarende standard for energisparekontrakter er i ferd med å få fotfeste også hos private eiendomsbesittere, men dette markedssegmentet er foreløpig mindre formalisert.

Reguleringsendringer i fjernvarmemarkedet har gitt bedre rammevilkår for etablering av nærvarmesentraler basert på fornybar energi. Oppmerksomheten om denne typen løsninger har økt, og gjennomførte prosjekter synliggjør potensialet i reduserte energikostnader.

En markant økning i antall utlyste energisparekontrakter, ambisiøse offentlige energimål for bygg, støtteordninger samt økt oppmerksomhet rundt levetidskostnader i bygg vil gi et godt grunnlag for videre vekst for AFs energieffektiviseringstjenester.

STRATEGI

Energi har en sterk posisjon i sine markedssegmenter og ambisjon å være Norges ledende energientreprenør med spisskompetanse innen energireduksjon og -produksjon. En forutsetning for fortsatt vekst er økt ledelseskapasitet og tilgang til kompetanse, spesielt innen prosjektering, prosjektledelse og tekniske fag. Det arbeides målrettet med tilpasning av tjenestespekteret for å nå frem til flere kundesegmenter.

For å bygge konkurransekraft skal virksomhetsområdet Energi kombinere egen kompetanse og markedsposisjon med ny komplementær kompetanse. Lønnsom vekst vil derfor være en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp. Energimarkedet er i stadig endring. Enheten skal utnytte AF Gruppens samlede kompetanse og gjennomføringskraft for å utvikle nye tjenester i randsonen av eksisterende virksomhet.

Mer standardisert prosjektgjennomføring og videreutvikling av kostnadseffektive løsninger i samarbeid med utenlandske leverandører, er viktige premisser for å ytterligere styrke markedsposisjonen for Energi.

Boligenergi vil fortsette arbeidet med energiløsninger i boligsameier og borettslag.

Omsetning Mnok

225
2%
AF Gruppen 12 398

Driftsresultat Mnok

19
2%
AF Gruppen 1 010

Ebit (%)

8,3% icon

Ansatte

60
2%
AF Gruppen 3 030

ENERGI BESTÅR AV

  • AF Energi & Miljøteknikk
  • Boligenergi

Geografisk tilstedeværelse

  • Norge
map

NØKKELTALL

Beløp i MNOK 2015 2014 2013
Inntekter 225 141 173
Driftsresultat (EBIT) 19 3 11
Resultat før skatt (EBT) 21 3 12
EBIT % 8,3 % 2,1 % 6,5 %
EBT % 9,4 % 2,2 % 6,8 %
Ordrereserve 90 85 59
Scroll right Scroll left