Bygg

TRENDIKONET

Om du virkelig elsker jobben din, er det ikke noe problem å skaffe håndbakte teglstein fra Belgia. Eller alt annet Norges klesdesignkonge måtte ønske seg til sitt nye bygg.

Down

– Betong er en mektig signatur i firmaet vårt. Og her i Varnerbygget har vi virkelig signert, sier Trond Olav Dihle. Han har ledet prosjektet med å transformere tre utdaterte kontorbygg fra 80-tallet til motekonsernet Varners moderne hovedkontor på Slependen i Asker.

I løpet av to år har de først revet ned det aller meste innvendig, for så å bygge det hele opp igjen bit for bit, bokstavelig talt. Og betongsignaturen er godt synlig, i 11 meter høye søyler som løper fra gulv til tak i det åpne atriet i inngangspartiet, i et glattpolert gulv og i lange dragere og etasjeskillere. Det er røft, industrielt og stilrent – her er hver minste lille detalj nøye planlagt og gjennomført. Det er langt mellom de standardiserte hylleløsningene.

– Det er gøy å levere noe som er så utenom det vanlige. Ofte gjør vi det samme om igjen og om igjen i vår bransje. Men med Varnerbygget har det vært noe helt annet. Jeg mener, hvor ofte leverer vi gulv av flambert eik eller bygger bare i håndbakt teglstein fra Belgia, spør prosjektlederen.

KUL BYGGHERRE

Det er lett å fortape seg i de mange spesialløsningene i bygget. Som møteromseksjonen der hvert rom har en vegg med knagger og skinner til å henge kleskolleksjoner på (vi snakker tross alt om et motekonsern). Auditoriet der Europas angivelig største tv-skjerm på 48 kvadratmeter henger (tommer gjelder ikke lenger her). Håndlagde, svingbare møteromdører ingen har sett maken til. Vasken på unisex-toalettet i fjerde etasje er i hamret kobber og designet av Joakim Varner, sjefen sjøl.

– Nettopp det at byggherren har vært så personlig engasjert, har gjort dette prosjektet både spesielt og spennende. Med en så kul byggherre legger også vi en del ekstra i det – og prosjektteamet bak Varnerbygget har virkelig stått på, sent og tidlig, forteller Arne Riise, daglig leder i Strøm Gundersen.

For når byggherren ønsker seg løsninger litt utenom det vanlige, er det opp til entreprenøren å levere. I dette prosjektet har Strøm Gundersen hatt totalentreprisen – og dermed ansvaret for at alt gikk som det skulle.

– Men, vi må få frem at veldig mye av dette er blitt mulig takket være svært dyktige underentreprenører. De har levert på rør, ventilasjon, elektro, tømring og innredning, påpeker Kenneth Nyborg, anleggsleder. Prosjektleder Dihle er enig:

– Vi bruker ofte de samme underentreprenørene på flere av prosjektene våre. Her visste vi at det ville bli krevende, så da tok vi med folk vi stoler ekstra mye på.

Når jeg kjører forbi bygget, smiler jeg stort – og noen ganger er jeg til og med på gråten, så stolt er jeg.

PROSJEKTLEDER TROND OLAV DIHLE

Et bygg å være stolt av – og et referanseprosjekt for Strøm Gundersen. Det er de skjønt enige om at Varnerbygget er blitt, (f.v.) anleggsleder Kenneth Nyborg, daglig leder i Strøm Gundersen Arne Riise og prosjektleder Trond Olav Dihle.

HÅNDBAKT TEGLSTEIN

Selv om det er gøy og inspirerende å jobbe med en kreativ og interessert byggherre, har også dette prosjektet møtt på utfordringer.

– Grunnarbeidene var første store utfordring. Hele området består av kvikkleire – og det er ikke alltid like morsomt å jobbe med. Vi endte opp med stålkjernepæler da vi fundamenterte i fjell, da står byggene godt og trygt, forteller prosjektlederen.

Det å administrere en svær byggeplass med nærmere 250 personer i jobb samtidig, krever også sitt. For ikke å snakke om all organiseringen for å finne de rette leverandørene til alle spesialløsningene:

– Vi har brukt leverandører fra både inn- og utland til dette prosjektet. For eksempel står det 16 tv-skjermer bak en svær glassvegg oppe mingleområdet i fjerde etasje. Den glassveggen måtte jeg bestille fra Nederland, det var den eneste produsenten som hadde en stor nok ovn til å lage én hel glassplate på nærmere 20 kvadratmeter, forteller Dihle.

I forbindelse med rehabiliteringen, bygget Strøm Gundersens folk en ny etasje som går over alle de tre gamle kontorbyggene. Den nye fjerdeetasjen er bokstavelig talt kronen på verket, med møterom, mingleområde, takterrasse og et svært barområde med plass til opptil 100 mennesker samtidig. Det er her de tidligere nevnte håndbakte teglsteinene har fått plass. De ble knadd og bakt i Belgia, og montert på stedet. Gulvet i flambert eik er også lagt, plank for plank, i den røffe fjerdeetasjen.

ET STOLT REFERANSEPROSJEKT

Innsatsen har lønnet seg.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra brukerne av bygget – og det vokser vi på. Varnerbygget er en god referanse for Strøm Gundersen. Personlig har jeg levd med dette prosjektet dag og natt i to år. Jeg er så stolt av dette bygget, selv om det til tider har vært beinhardt å jobbe med. Når jeg kjører forbi bygget, smiler jeg stort – og noen ganger er jeg til og med på gråten, så stolt er jeg, sier prosjektlederen.

Varnerbygget er en av de største kontraktene i Strøm Gundersens historie. Når siste regning er ekspedert, ender trolig kontraktssummen på rundt 350 millioner kroner.

– Det er jo økonomien til en liten norsk kommune, det. Det viser at også vi i Strøm Gundersen kan ta på oss krevende byggeprosjekter, avrunder Trond Olav Dihle.

VARNER-BYGGET

Strøm Gundersen står bak Varner-gruppens nye kontorlokaler på Billingstad. Kontrakten gjaldt rehabilitering av eksisterende bygg, nybygg og parkeringshus, med et totalt areal på 20 000 m2.

Oppdragsgiver: Varner-Gruppen

KONTRAKTSSUM, MNOK

300

FERDIGSTILLELSE

2015

«Det er gøy å levere noe så utenom det vanlige. Og så vokser vi på veldig gode tilbakemeldinger fra brukerne av bygget!»

TROND OLAV DIHLE, PROSJEKTLEDER

FLERE SENTRALE PROSJEKTER

COWI-BYGGET

Dette er det tredje kontorbygget AF Gruppen bygger på Hasle. Avtalen omfatter bygging av et bygg på åtte etasjer samt parkeringskjeller. Total BTA for prosjektet er cirka 15 800 m2. Bygget skal oppnå energimerke A+/Passivhus og BREEAMsertifiseres med karakter excellent. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Byggestart var 2. kvartal 2014 og ferdigstillelse 2. kvartal 2016.

Kontraktssum: MNOK 294
Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: HasleLinje Næring DA

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS

4 300 dører, 3 500 vinduer, 42 000 kubikkmeter betong og 340 vogntog med vegger. Det er noe av det AF står bak i det som under oppføringen var Norges største landbaserte byggeprosjekt. AF Gruppen hadde ansvaret for syv av de totalt ni kontraktene ved byggeprosjektet som utgjør totalt 85 500 m2. Nytt Østfoldsykehus på Kalnes i Sarpsborg stod ferdig i 2014 og åpnet dørene for allmennheten i 2015.

Kontraktssum: MNOK 930
Ferdigstilt: 2014
Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst

LERVIG BRYGGE

Boligprosjekt i Stavanger bestående av 188 leiligheter i fire boligblokker fordelt på to byggetrinn. Prosjektet som ble påbegynt i januar 2013 stod ferdig 4. kvartal 2015, og er en del av byggherre Selvaag Boligs Pluss-konsept. 379 000 timeverk er lagt ned i prosessen med å reise byggene. Fasaden består av 7 624 kvadratmeter rustfritt stål.

Kontraktssum: MNOK 447
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Øya Lervig Brygge AS (Selvaag Bolig)

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND - TERMINAL 3

LAB Entreprenør har hovedentreprise råbygg og tett hus for ny terminal, T3, ved Bergen lufthavn. Den 63 000 kvadratmeter store terminalen skal stå ferdig i 2017 og flyplassen vil da være fire ganger så stor som i dag. Flesland, hovedflyplass for Hordaland og Sogn og Fjordane, vil da kunne håndtere 10 millioner reisende i året.

Kontraktssum: MNOK 790 (råbygg og tett hus)
Ferdigstillelse: 2017
Oppdragsgiver: Avinor

SOLIDE PRESTASJONER

God risikostyring, riktig organisering av prosjektene og effektive barrierer i prosjektgjennomføringen har gitt solide resultater i Bygg de siste årene. Bygg er nå på et lønnsomhetsnivå som er bransjemessig ledende og som vi mener er bærekraftig over tid.

Bygg er AFs største virksomhetsområde og spenner over hele verdikjeden fra utvikling og prosjektering frem til bygging, rehabilitering og ferdigstillelse av bygg. I tillegg til å være en av de største aktørene innenfor bolig-, nærings-og offentlige bygg, er AF ledende innen rehabilitering i Norge.

Virksomhetsområdet Bygg omfatter aktiviteter knyttet til nybygg, rehabilitering og ombygging i både Norge og Sverige. Bygg er delt inn i syv forretningsenheter med sterk lokal forankring og et markedsmessig tilpasset tjenestespekter. Bygg består av forretningsenhetene AF Bygg Oslo, AF Byggfornyelse, AF Bygg Østfold, AF Bygg Rogaland, AF Bygg Sør, Strøm Gundersen, LAB og AF Bygg Sverige, samt tilhørende datterselskaper.

KORT OM 2015

Bygg hadde en omsetning på MNOK 6 678 (5 172) i 2015 og et resultat før skatt på MNOK 485 (311). Også i 2015 bedrer Bygg marginene og leverer en resultatmargin på 7,3 prosent sammenlignet med 6,0 prosent i 2014.

Byggevirksomheten leverer totalt sett svært gode resultater, men med regionale forskjeller blant forretningsenhetene. AF Bygg Oslo, Strøm Gundersen og AF Bygg Rogaland har alle hatt god drift og leverer gode resultater for 2015, mens AF Bygg Sør har hatt et utfordrende år. AF Byggfornyelse har tilpasset organisasjonen til lavere aktivitet og har hatt en bedring i resultatene gjennom 2015. AF Bygg Østfold leverer tilfredsstillende resultater.

Den svenske enheten AF Bygg Sverige har hatt høy aktivitet og god drift i 2015. Enheten leverer gode resultater.

I første kvartal 2015 inngikk AF en endelig avtale med det Bergensbaserte entreprenørselskapet LAB AS om å kjøpe 70 prosent av selskapet. LAB-selskapene har fortsatt å levere gode resultater i også 2015.

Ordrereserven til Bygg var ved utgangen av 2015 MNOK 5 947 (4 138).

MARKEDSUTSIKTER

Boligprisene hadde en sterk utvikling i 2015, og i gjennomsnitt var boligprisene 6,1 prosent høyere i 2015 enn i 2014. For 2016 forventes det en svak til moderat vekst i boligprisene. Lavere lønnsvekst og økende arbeidsledighet er ventet å virke dempende på boligprisene, mens det generelle etterslepet i boligbyggingen i kombinasjon med det rekordlave rentenivået vil bidra til at etterspørselen opprettholdes.

Bygg er også eksponert for svingninger innenfor markedet for næringseiendom. Totalt ble det igangsatt 4,59 millioner kvm næringsbygg i 2015, en reduksjon på 2,2 prosent fra 2014. Prognosesenteret forventer at denne trenden vil fortsette i 2016 med en svak nedgang på 1,4 prosent. I 2017 forventes det imidlertid at markedet snur, og Prognosesenteret legger til grunn en økning i antall igangsatte kvadratmeter på 1,7 prosent.

Det svenske boligmarkedet har hatt en sterk utvikling i 2015, og det ventes en fortsatt positiv utvikling i året som kommer. Sveriges Byggindustri indikerer i sine prognoser en 6 prosent økning i boliginvesteringer i 2016. Fortsatt høy aktivitet i Sverige gir et godt grunnlag for AFs svenske byggevirksomhet.

Samlet sett forventes det et godt marked for AFs virksomhet innen Bygg i 2016, og positive markedsutsikter gir et godt grunnlag for fortsatt lønnsom vekst.

STRATEGI

De siste årene har vært preget av sterk vekst og økende marginer for Bygg. Marginforbedringen har kommet gjennom god risikostyring, riktig organisering av prosjektene og effektive barrierer i gjennomføringsfasen. Bygg ønsker å fortsette den lønnsomme veksten gjennom oppkjøp av etablerte og veldrevne selskaper i kombinasjon med organisk vekst. Kapasiteten til å vokse organisk er i hovedsak begrenset av evnen til å rekruttere og utvikle ansatte til å kunne ivareta større oppgaver. Systematisk og målrettet arbeid med rekruttering og medarbeiderutvikling er derfor et sentralt virkemiddel for organisk vekst.

I 2015 hadde Bygg ni fraværsskader, hvorav ett dødsfall. Her har vi fortsatt en stor jobb å gjøre før vi kan si oss fornøyd med vårt sikkerhetsarbeid. God drift på byggeplassene våre er nøkkelen til å lykkes på flere områder, også innenfor sikkerhet. Ryddige og trygge arbeidsplasser legger til rette for effektiv produksjon og er en forutsetning for å nå målet om å gjennomføre prosjektene uten fraværsskader. En godt organisert byggeplass gjør AF mer attraktive som samarbeidspartner for leverandører og øker således vår konkurransekraft i markedet. En av bransjens største utfordringer er innslaget av useriøse aktører. For AF er målet tydelig. AF skal ikke ha noen form for arbeidsrelatert kriminalitet på våre byggeplasser. Vi vil fortsette arbeidet med opplæring, leverandørutvelgelse, systematisk oppfølging og aktiv kontroll slik at det på våre byggeplasser kun er solide og seriøse aktører.

Omsetning Mnok

6678
54%
AF Gruppen 12 398

Driftsresultat Mnok

479
48%
AF Gruppen 1 010

Ebit (%)

7,2% icon

Ansatte

1 314
43%
AF Gruppen 3 030

BYGG BESTÅR AV

 • AF Bygg Oslo
 • AF Bygg Østfold
 • AF Byggfornyelse
 • AF Bygg Sør
 • AF Bygg Rogaland
 • Strøm Gundersen (m/døtre)
 • LAB (m/døtre)
 • AF Bygg Sverige
  AF Bygg Göteborg
  AF Bygg Syd

Geografisk tilstedeværelse

 • Norge
 • Sverige
map

NØKKELTALL

Beløp i MNOK 2015 2014 2013
Inntekter 6 678 5 172 4 793
Driftsresultat (EBIT) 479 315 169
Resultat før skatt (EBT) 485 311 160
EBIT % 7,2 % 6,1 % 3,5 %
EBT % 7,3 % 6,0 % 3,3 %
Ordrereserve 5 947 4 138 4 760
Scroll right Scroll left